Zobrazení: vizuální, textové

Astrologická společnost ČR

astrologickaspolecnost.cz [aktuální verze]

Stránky sdružení, které vyvíjí svoji činnost v oboru astrologie a sdružuje profesionály, badatele i zájemce o astrologii z řad odborné i laické veřejnosti. Informace o společnosti, obsahy vydávaného časopisu Konstelace

Vydavatel: Astrologická společnost ČR

Biotechnologická společnost

bts.vscht.cz [aktuální verze]

Stránky neziskové organizace sdružující zájemce o biotechnologie. Informace o společnosti a aktuality z oblasti biotechnologií.

Vydavatel: Biotechnologická společnost

CEFRES : Centre français de recherche en sciences sociales

www.cefres.cz [aktuální verze]

Informace o CEFRES, jehož posláním je podpora kontaktů mezi univerzitními a výzkumnými středisky ve Francii a ve střední Evropě v oblasti humanitních a společenských věd

Vydavatel: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách

Česká akustická společnost

www.czakustika.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, akustickém semináři, součástí časopis Akustické listy.

Vydavatel: Česká akustická společnost

Česká algologická společnost

www.czechphycology.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, jejích členech, akcích. Společnost vydává časopis Fottea.

Vydavatel: Česká algologická společnost

Česká arachnologická společnost

arachnology.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, pavoukovcích, novinkách a akcích. Součástí zpravodaj Pavouk.

Vydavatel: Česká arachnologická společnost

Česká astronomická společnost

www.astro.cz [aktuální verze]

Server České astronomické společnosti. Obsahuje články, informace o akcích, úkazech na obloze, apod.

Vydavatel: Česká astronomická společnost

Česká botanická společnost

web.natur.cuni.cz/CBS/ [aktuální verze]

Stránky dobrovolné organizace sdružující odborníky se zájmem o botaniku. Působí jako vědecká společnost při Akademii věd ČR. Informace o společnosti a jejích pobočkách, aktuality a přehled akcí.

Vydavatel: Česká botanická společnost

Česká demografická společnost

www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/ceska-demograficka-spolecnost/ [aktuální verze]

Stránky společnosti sídlící při Katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK. Informace o společnosti, jejích členech a odborných skupinách, součástí Zpravodaj ČDS a Acta Demographica.

Vydavatel: Česká demografická společnost

Česká fyzikální společnost

www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cfs/ [aktuální verze]

Stránky odborné sekce Jednoty českých matematiků a fyziků. Informace o její organizaci, činnosti, pořádaných akcích a udílení ceny Milana Odehnala.

Vydavatel: Jednota českých matematiků a fyziků. Česká fyzikální společnost

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

genealogie.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, členství, stanovy, historie. Seznam osobních registrovaných znaků, obsahy periodika Genealogické a heraldické listy, seznam vydaných publikací spol., přehled pořádaných přednášek a výstav

Vydavatel: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

Česká geografická společnost

geography.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, aktualitách a akcích. Součástí časopisy Informace České geografické společnosti a Geografie - sborník České geografické společnosti.

Vydavatel: Česká geografická společnost

1 2 3 4