Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 Zobrazení: vizuální, textové

Bivojova heraldika

heraldikus.wz.cz [aktuální verze]

Stránky o heraldice, jsou rozděleny na část s články o heraldice a genealogii a na erbovníky - občanské, společností, zemské, rodové, církevní a městské.

Vydavatel: Kovář, Libor

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

genealogie.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, členství, stanovy, historie. Seznam osobních registrovaných znaků, obsahy periodika Genealogické a heraldické listy, seznam vydaných publikací spol., přehled pořádaných přednášek a výstav

Vydavatel: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

Heraldická společnost v Praze

heraldicka-spol.net [aktuální verze]

Stránky obsahují informace o společnosti, znaky měst a obcí, naskenované Erbovní sešity, Erbovní knížky a Heraldické ročenky

Vydavatel: Heraldická společnost v Praze

Heraldické noviny

heraldickenoviny.cz [aktuální verze]

Aktuality, recenze, heraldické kuriozity a další krátké články z oblasti heraldiky a genealogie

Vydavatel: Klub pro českou heraldiku a genealogii

Jihočeský Herold

jihoceskyherold.cz [aktuální verze]

Články o šlechtických rodech,znacích obcí, památkách. znacích obcí, Součástí jsou informace o Klubu přátel Českých Budějovic

Vydavatel: Daněk, Milan

Klub pro českou heraldiku a genealogii

heraldica.cz [aktuální verze]

Informace o organizaci klubu, vydaných publikacích. Součástí jsou články s genealogickou tematikou

Vydavatel: Klub pro českou heraldiku a genealogii

Moravská genealogická a heraldická společnost

www.mghs.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, členství, stanovy, historie, činnost. Součástí obsahy ročenek GHI : genealogické a heraldické informace od r. 1996

Vydavatel: Moravská genealogická a heraldická společnost

Zemská stavovská rodová unie

zsru.cz [aktuální verze]

Informace z oblasti genealogie a heraldiky. Součástí stránek je popis a mapa rodových krajů, informace o možnostech získání rodového či osobního erbu. Obsahuje též program a organizační strukturu občanského sdružení

Vydavatel: Zemská stavovská rodová unie

1