Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 Zobrazení: vizuální, textové

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

genealogie.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, členství, stanovy, historie. Seznam osobních registrovaných znaků, obsahy periodika Genealogické a heraldické listy, seznam vydaných publikací spol., přehled pořádaných přednášek a výstav

Vydavatel: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

Heraldické noviny

heraldickenoviny.cz [aktuální verze]

Aktuality, recenze, heraldické kuriozity a další krátké články z oblasti heraldiky a genealogie

Vydavatel: Klub pro českou heraldiku a genealogii

Historická šlechta : život po meči a po přeslici

historickaslechta.cz [aktuální verze]

Přehled šlechtických rodů, sídel, osobností. Součástí jsou rodokmeny významných rodů, příbuzenské vazby, vzpomínky a rozhovory příslušníků šlechty, fotogalerie a audioarchiv

Vydavatel: Loužecký, Martin

Hradečské paměti

gotiskovo.webnode.cz [aktuální verze]

Stránky věnované historii vesnice Hradečná, která se nachází v Olomouckém okrese. Součástí informace o rodině Gottvaldů z Hradečné, zápisy kronik, fotogalerie.

Vydavatel: Gottvald, Jiří

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Jihočeský Herold

jihoceskyherold.cz [aktuální verze]

Články o šlechtických rodech,znacích obcí, památkách. znacích obcí, Součástí jsou informace o Klubu přátel Českých Budějovic

Vydavatel: Daněk, Milan

Karel Jan Malina

www.kjmalina.cz [aktuální verze]

Osobní­ stránky soukromého badatele v oboru genealogie a lokální­ historie. Stránky prezentují badatelskou činnost, která tematicky souvisí především s obcí­ Horní­ Bečva a s regionem Rožnovsko.

Vydavatel: Malina, Karel Jan

Klub pro českou heraldiku a genealogii

heraldica.cz [aktuální verze]

Informace o organizaci klubu, vydaných publikacích. Součástí jsou články s genealogickou tematikou

Vydavatel: Klub pro českou heraldiku a genealogii

Moravská genealogická a heraldická společnost

www.mghs.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, členství, stanovy, historie, činnost. Součástí obsahy ročenek GHI : genealogické a heraldické informace od r. 1996

Vydavatel: Moravská genealogická a heraldická společnost

O předcích zemského a říšského mladočeského poslance JUDr. Eduarda Brzoráda

www.opredcich.cz [aktuální verze]

Historie rodů Herites, von Krziwanek, Delorme a Brzorád. Součástí bohatá obrazová příloha.

Vydavatel: Steinbauer, Jan

Licence: CC BY-ND 4.0

Rod Čeřovských

www.rcerovsky.cz [aktuální verze]

Stránky jsou věnovány jménu a rodu Čeřovských a mapování jejich historie.

Vydavatel: Čeřovský, Radim

Licence: CC BY 4.0

Svobodníci

www.svobodnici.cz [aktuální verze]

Stránky věnující se tématu svobodníků, historii jejich statusu, původu, právnímu a společenskému vymezení a proměně na pozadí vývoje feudální společnosti, zahrnují informace o genealogii, mapu, jmenný rejstřík.

Vydavatel: Jindra, J.J.K.

Zemská stavovská rodová unie

zsru.cz [aktuální verze]

Informace z oblasti genealogie a heraldiky. Součástí stránek je popis a mapa rodových krajů, informace o možnostech získání rodového či osobního erbu. Obsahuje též program a organizační strukturu občanského sdružení

Vydavatel: Zemská stavovská rodová unie

1 2