Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 Zobrazení: vizuální, textové

Česká fyzikální společnost

www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cfs/ [aktuální verze]

Stránky odborné sekce Jednoty českých matematiků a fyziků. Informace o její organizaci, činnosti, pořádaných akcích a udílení ceny Milana Odehnala.

Vydavatel: Jednota českých matematiků a fyziků. Česká fyzikální společnost

1