Zobrazení: vizuální, textové

Biologická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/biologie/ [aktuální verze]

Informace o pracovišti Biologické sekce (sdružuje 11 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Biologická sekce

Chemická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/chemie/ [aktuální verze]

Informace o pracovišti Chemické sekce (sdružuje 6 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce chemie

Geografická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

geografie.natur.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o sekci, studiu geografie, vědě a výzkumu, službách, katedrách, výzkumných záměrech, Geografické knihovně a Mapové sbírce.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce geografie

Katedra antropologie a genetiky člověka

www.natur.cuni.cz/biologie/antropologie [aktuální verze]

Webová stránka Katedry antropologie a genetiky člověka na Přírodovědecké fakultě UK obsahuje informace katedře a lidech, kteří na ní působí a o výzkumech, kterým se katedra věnuje. Kromě toho obsahuje také informace pro studenty a uchazeče o studium.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Přírodovědci.cz

www.prirodovedci.cz [aktuální verze]

Komunikační projekt Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Stránky jsou rozděleny do čtyř tematických kategorií - biologie, chemie, geologie a geografie. Každá z kategorií obsahuje články a aktuality z dané oblasti.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta : Univerzita Karlova v Praze

www.natur.cuni.cz/faculty [aktuální verze]

Informace o studiu, vědě a výzkumu na PřF UK v Praze.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

www.natur.cuni.cz/fakulta [aktuální verze]

Web přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy publikuje informace o fakultě pro veřejnost, studenty, uchazeče o studium i absolventy. Obsahuje aktuality o dění na fakultě a o vědecké činnosti fakulty.

Vydavatel: Univerzita Karlova

1