Zobrazení: vizuální, textové

Arnika

arnika.org [aktuální verze]

Nezisková organizace usilující o zlepšení životního prostředí. Informace o aktivitách sdružení, výroční zprávy a fotogalerie z akcí

Vydavatel: Arnika

Biologická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/biologie/ [aktuální verze]

Informace o pracovišti Biologické sekce (sdružuje 11 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Biologická sekce

Blog - Mojmír Vlašín (blog.iDNES.cz)

vlasin.blog.idnes.cz/ [aktuální verze]

Blog biologa a ekologa. V příspěvcích se věnuje ochraně přírody.

Vydavatel: Vlašín, Mojmír

Licence: CC BY 4.0

Česká pozice

www.ceskapozice.cz [aktuální verze]

Zpravodajský portál s informacemi z domova a zahraničí.

Vydavatel: Léko Media Group

Český portál ekopsychologie : o vztahu k přírodě a životnímu prostředí

www.vztahkprirode.cz [aktuální verze]

Webový portál mapující mladý vědní obor ekopsychologie. Jedná se vědeckou disciplínu, která studuje lidské prožívání přírody v kontextu environmentálních, sociálních, kulturních a ekonomických podmínek prostředí a chování ovlivňující životní prostředí

Vydavatel: Krajhanzl, Jan

Čmelák : společnost přátel přírody

www.cmelak.cz [aktuální verze]

Informace o ekologické organizaci zabývající se praktickou ochranu přírody, ekologickou výchovou a trvale udržitelným životem. Obsahuje organizační strukturu, tiskové zprávy, časopis Lomikámen, fotogalerii

Vydavatel: Čmelák - Společnost přátel přírody

Ekoblog.cz

ekoblog.cz [aktuální verze]

Zajímavé informace a nápady z oblasti nových technologií šetrných k životnímu prostředí. Zahrnuje ukázky využití v architektuře, energetice, dopravě

Vydavatel: Lupíšek, Antonín

Ekologické listy : olomoucký měsíčník

www.ekologickelisty.cz [aktuální verze]

Odborný časopis zaměřený na současné ekologické problémy a environmentální osvětu. Zpravodajství, články a návody, jak šetřit životní prostředí. Plné texty od roku 2007.

Vydavatel: Hnutí Duha Olomouc

Ekologický institut Veronica

www.veronica.cz [aktuální verze]

Stránky věnující se ekologii, ochraně přírody a krajiny, obnovitelným zdrojům energie, ekologickému zemědělství a architektuře, odpadům, domácnostem, poradenství. Součástí jsou informace o pořádaných ekologických akcích

Vydavatel: Český svaz ochránců přírody. Základní organizace Veronica

Ekoškolky

eko-skolky.cz [aktuální verze]

Mezinárodní program Ekoškola za pomoci 7 kroků a 4 témat ukazuje mateřským školkám, jak změnit školku a její prostředí k lepšímu. V Ekoškolkách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost. Koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.

Vydavatel: TEREZA, vzdělávací centrum

Licence: CC BY-NC 4.0

EnergoŽrouti.cz

energozrouti.cz [aktuální verze]

Zpravodajský portál ze světa ekologie, klimatu, elektromobilů, odpadů, dopravy, vodíkové a jaderné energetiky a obnovitelných zdrojích energie.

Vydavatel: EnergoŽrouti.cz

Entomologický ústav : Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

www.entu.cas.cz [aktuální verze]

Webové stránky Entomologického ústavu obsahují kromě informací o ústavu a jeho odděleních a pracovnících i přehled vydaných publikací a novinek z oblasti entomologie.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Entomologický ústav

1 2 3