Zobrazení: vizuální, textové

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae

www.zoospol.cz/publikace/acta-societatis-zoologicae-bohemicae/ [aktuální verze]

Mezinárodní časopis obsahující původní vědecké práce z oblasti všeobecné, použité i systematické zoologie, biografie a knižní recenze.

Vydavatel: Česká zoologická společnost

Biologická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/biologie/ [aktuální verze]

Informace o pracovišti Biologické sekce (sdružuje 11 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Biologická sekce

Biologie

mujweb.cz/Veda/biologie/index.htm [aktuální verze]

Přináší obecné informace z oblasti biologie, určeno všem zájemcům o přírodu a biologii

Vydavatel: Kuklíková, Radka

Česká zoologická společnost

www.zoospol.cz [aktuální verze]

Stránky společnosti sdružující odborníky zabývající se problematikou všech oborů zoologie. Obsahují informace o společnosti, přehled vydaných publikací a aktuality a události z oblasti zoologie.

Vydavatel: Česká zoologická společnost

Elateridae : click beetles of the Palearctic region

elateridae.com [aktuální verze]

Webové stránky zaměřené na dokumentaci brouků z čeledi kovaříkovitých

Vydavatel: Dušánek, V., Mertlík, Josef

Evolutionary vertebrate zoology

www.evolutionaryvertebratezoology.blogspot.com [aktuální verze]

Odborné články o evoluční biologii živočichů.

Vydavatel: Dolinay, Matej

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Folia Zoologica in PDF

www.ivb.cz/folia-zoologica/folia-zoologica-vol-67-no-3-4/ [aktuální verze]

Odborný časopis v angličtině zabývající se zoologií obratlovců obsahující původní vědecké práce. Plný text dostupný od roku 2002. Dostupný též v tištěné podobě.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav biologie obratlovců

Jihomoravské muzeum ve Znojmě : přírodovědné sbírky JJM

www.znojmuz.cz/digitalizace/index.php [aktuální verze]

Zdroj obsahuje fotografie a kresby zástupců z oblasti fauny, flóry a geologie vyskytujících se ve Znojemském kraji

Vydavatel: Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Osel : objective source e-learning

osel.cz [aktuální verze]

Elektronický časopis OSEL se zabývá popularizací vědy a výzkumu v oblasti přírodních věd

Vydavatel: Pazdera, Josef

Tetrix : moravský přírodovědný časopis

tetrix-tetrix.tode.cz/ [aktuální verze]

Přírodovědný časopis, který se zaměřuje na botaniku a zoologii, zejména entomologii. Obsahuje plné texty od roku 1998.

Vydavatel: Chládek, František

Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i.

www.ivb.cz/folia-zoologica/folia-zoologica-vol-67-no-3-4/ [aktuální verze]

Stránky ústavu Akademie věd ČR zabývajícího se biologií obratlovců obsahují informace o ústavu, výzkumných projektech, přednáškách a konferencích. Součástí stránek je také časopis Folia Zoologica.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav biologie obratlovců

Živa : Rozhled v oboru veškeré přírody

ziva.avcr.cz/ [aktuální verze]

Webové stránky časopisu pro popularizaci biologie kormě archivu čísel zahrnují informace o periodiku a jeho historii, o aktualitách a akcích v oboru, o oceněních Živy, materiály pro pedagogy.

Vydavatel: Academia (nakladatelství)

1