Zobrazení: vizuální, textové

Agroenvi.cz : podpora rozvoje venkova : ochrana životního prostředí

agroenvi.cz [aktuální verze]

Informace o rozvoji venkova a ochraně životního prostředí se zaměřením na zemědělství. Příslušná legislativa, informativní články, aktuality z oblasti vzdělávání státní správy

Vydavatel: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Fórum obnovy venkova

forum.isu.cz [aktuální verze]

Původní verze stránek Spolku pro obnovu venkova, obsahují mimo jiné Zpravodaj Spolku a informace o programu Evropské unie Leader+

Vydavatel: Spolek pro obnovu venkova

Informační systém o území

isu.cz [aktuální verze]

Projekt vzniklý na myšlence vzájemné integrace územně identifikovaných dat z různých zdrojů a jejich zpřístupnění. Součástí Program obnovy venkova, Územně identifikační registr a přehled www stránek obcí ČR.

Vydavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

KIS Středočeského kraje

www.kis-stredocesky.cz [aktuální verze]

Informace o možnostech rozvoje zemědělství a venkova Středočeského kraje. Metodická doporučení, přehled grantové podpory, aktuality

Vydavatel: Krajské informační středisko Středočeského kraje

Místní akční skupina MAS Sdružení Západní Krušnohoří

www.maskaszk.cz [aktuální verze]

Web spolku mající za úkol rozvoj regionu Západního Krušnohoří. Projekt finančně podporuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

Vydavatel: Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří

Národní síť místních akčních skupin České republiky

nsmascr.cz [aktuální verze]

Stránky společenství sdružující organizačně samostatné právnické osoby - místní akční skupiny - pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje - metody LEADER ve prospěch venkova na území České republiky. Informace o sdružení, jeho činnosti a krajských sítích.

Vydavatel: Národní síť místních akčních skupin

Portál na podporu rozvoje obcí ČR

www.rozvojobci.cz [aktuální verze]

Webový portál zaměřující se na komplexní problematiku municipálního rozvoje. Poskytuje teoretickou a praktickou informační základnu pro řízení rozvoje obcí.

Vydavatel: Národní akademie regionálního managementu

Licence: CC BY-NC 4.0

Společnost mladých agrárníků České republiky

www.smacr.cz [aktuální verze]

Stránky dobrovolného nepolitického sdružení, které vytváří a prosazuje podmínky pro rozvoj a propagaci venkova a moderního zemědělského podnikání mladých lidí. Informace o sdružení a aktuálním dění, součástí časopis Venkov.

Vydavatel: Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost pro obnovu vesnice a malého města : SOVAMM

sovamm.wordpress.com [aktuální verze]

Stránky zájmového sdružení odborníků a zájemců o venkovské stavitelství. Informace o realizovaných projektech, události a aktuality z oblasti obnovy venkova a památkové péče.

Vydavatel: Společnost pro obnovu vesnice a malého města

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Spolek pro obnovu venkova : SPOV

www.spovcr.cz [aktuální verze]

Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova

Vydavatel: Spolek pro obnovu venkova

Venkovské noviny : hlas venkova–občastník pro venkov

www.venkovskenoviny.cz [aktuální verze]

Elektronický časopis zaměřený na rozvoj venkova a informování o aktuálním dění, projektech a pořádaných akcích.

Vydavatel: Centrum pro komunitní práci

1