Zobrazení: vizuální, textové

Místní akční skupina MAS Sdružení Západní Krušnohoří

www.maskaszk.cz [aktuální verze]

Web spolku mající za úkol rozvoj regionu Západního Krušnohoří. Projekt finančně podporuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

Vydavatel: Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří

ROP Střední Čechy

www.ropstrednicechy.cz [aktuální verze]

Stránky Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP NUTS2 SČ, který byl určen pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a byl konkrétně zaměřen na Střední Čechy. Součástí stránek projektová dokumentace, popis realizovaných projektů.

Vydavatel: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

1