Zobrazení: vizuální, textové

Centrum pro výzkum informačních systémů : CVIS

cvis.cz [aktuální verze]

Organizace se zaměřuje na komplexní poradenskou činnost v oblasti podnikové informatiky a řízení organizací. Zabývá se rovněž publikační, přednáškovou a výzkumnou činností orientovanou na podnikové informační systémy, strategické, procesní a projektové řízení. Informace o organizaci a poskytovaných službách

Vydavatel: CVIS Consulting

Česká společnost pro systémovou integraci : ČSSI

cssi.vsb.cz [aktuální verze]

Stránky společnosti, jejímž posláním je výměna informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Součástí časopis Systémová integrace.

Vydavatel: Česká společnost pro systémovou integraci

Informační systém o území

isu.cz [aktuální verze]

Projekt vzniklý na myšlence vzájemné integrace územně identifikovaných dat z různých zdrojů a jejich zpřístupnění. Součástí Program obnovy venkova, Územně identifikační registr a přehled www stránek obcí ČR.

Vydavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Informační systémy veřejné správy

isvs.cz [aktuální verze]

Portál zpravodajství o nejnovějším dění v oblastech informačních systémů veřejné správy a e-Governmentu

Vydavatel: Advice.cz

Journal of systems integration

si-journal.org [aktuální verze]

Elektronický časopis v angličtině obsahující plné články z oblasti obchodní informatiky a informačních systémů, informačních technologií a jejich bezpečnosti, znalostního managementu, programování a internetových aplikací včetně právních a sociálních aspektů

Vydavatel: Česká společnost pro systémovou integraci

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

ProInflow : časopis pro informační vědy

journals.phil.muni.cz/proinflow/ [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY 3.0 CZ

SAR - pátrací a záchranný systém ČR

portal.sarsystem.cz [aktuální verze]

Informace o pátrací a záchranné službě. Rozdělení pátracích a záchranných akcí, informační systémy SAR, články a ilustrativní příklady zásahů.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ
1