Zobrazení: vizuální, textové

Journal of systems integration

si-journal.org [aktuální verze]

Elektronický časopis v angličtině obsahující plné články z oblasti obchodní informatiky a informačních systémů, informačních technologií a jejich bezpečnosti, znalostního managementu, programování a internetových aplikací včetně právních a sociálních aspektů

Vydavatel: Česká společnost pro systémovou integraci

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ
1