Zobrazení: vizuální, textové

Archiv stránek bývalého Ministerstva informatiky

aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/default.htm [aktuální verze]

Zdroj obsahuje informace o bývalém Ministerstvu informatiky a jeho klíčových projektech

Vydavatel: Ministerstvo vnitra ČR

Český zavináč

www.ceskyzavinac.cz [aktuální verze]

Stránky soutěže udělující ocenění za nejlepší projekty, které přispěly k rozvoji informačních technologií ve státní správě a místní samosprávě. Informace o soutěži, její historii a jednotlivých ročnících.

Vydavatel: Český zavináč

Identita občana

info.identitaobcana.cz [aktuální verze]

Stránky identifikačního portálu Identita občana. Informace o elektronické identifikaci, seznam poskytovatelů služeb a další užitečné informace.

Vydavatel: Digitální a informační agentura

Informační systémy veřejné správy

isvs.cz [aktuální verze]

Portál zpravodajství o nejnovějším dění v oblastech informačních systémů veřejné správy a e-Governmentu

Vydavatel: Advice.cz

Internet ve státní správě a samosprávě : ISSS

www.isss.cz [aktuální verze]

Stránky konference věnované aktuálním otázkám souvisejícími s dalším rozvojem e-governmentu. Součástí sborníky z konferencí.

Vydavatel: Triada

Local and Regional Information Society : LORIS

www.loriseu.eu [aktuální verze]

Stránky mezinárodní konference, jejímž cílem je umožnit zástupcům zúčastněných měst a regionů výměnu zkušeností a poskytnout jim příležitost k diskusi s dalšími zástupci veřejné správy.

Vydavatel: Triada

Ministerstvo vnitra České republiky

www.mvcr.cz [aktuální verze]

Jedná se o stránky Ministerstva vnitra ČR, základní informace o struktuře, působnosti, veřejné zakázky, projekty, legislativa.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra ČR

Správa základních registrů

www.szrcr.cz/cs/ [aktuální verze]

Stránky správního úřadu ČR podřízenému Ministerstvu vnitra ČR. Správa základních registrů zajišťuje provoz Informačního systému základních registrů,realizuje vazby mezi jednotlivými základními registry. Na stránkách informace o úřadu, poskytující služby.

Vydavatel: Digitální a informační agentura

Visegrad Four for Developing Information Society : V4DIS

www.v4dis.eu [aktuální verze]

Stránky konference zaměřené na využití informačních a komunikačních technologií ve státní správě a samosprávě zemí V4, vývoj moderních elektronických služeb pro občany, výměnu zkušeností a prezentaci vybraných projektů.

Vydavatel: Triada

Zlatý erb : soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

www.zlatyerb.obce.cz [aktuální verze]

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích ČR.

Vydavatel: Sdružení Zlatý erb

Licence: CC BY 3.0
1