Zobrazení: vizuální, textové

Asociace krajů České republiky

asociacekraju.cz [aktuální verze]

Webové stránky zájmového sdružení, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů. Součástí informace o struktuře a organizaci asociace, tiskové informace, kalendář akcí, fotogalerie.

Vydavatel: Asociace krajů ČR

Central european journal of public policy

cejpp.eu [aktuální verze]

Multidisciplinární časopis v angličtině regionálně zaměřený na střední Evropu a tematicky na občanskou společnost, zdravotnictví, ochranu životního prostředí, bezpečnost, veřejné financování apod.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Centrum pro sociální a ekonomické strategie : CESES : Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

ceses.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o aktivitách vědeckého Centra pro sociální a ekonomické strategie. Odborné informace, aktuality, organizační struktura

Vydavatel: Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Czech POINT

www.czechpoint.cz [aktuální verze]

Stránky projektu umožňující komunikaci mezi občanem a státem ve věci získání a ověřování dat z veřejných i neveřejných informačních systémů, prostřednictvím jednoho universálního místa. Součástí stránek informace o projektu, přehled kontaktních míst.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra ČR

DataPlán : portál pro strategické řízení a udržitelný rozvoj obcí a regionů

dataplan.info [aktuální verze]

Webové prostředí zastřešující systém databází, které propojují různé druhy strategických dokumentů, aktuálně probíhajících aktivit a projektových záměrů s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví. Je součástí projektů Národní sítě Zdravých měst ČR

Vydavatel: Národní síť Zdravých měst ČR

DobráPraxe : databáze osvědčených postupů, inspirace pro obce a regiony

dobrapraxe.cz [aktuální verze]

Databáze inovativních řešení pro aktivní města, obce a regiony. Tématicky jsou zahrnuty oblasti veřejné správy, životního prostředí, zdraví, volného času, sociální problematiky, vzdělávání, podnikání, zemědělství a venkova, dopravy.

Vydavatel: Národní síť Zdravých měst ČR

Identita občana

info.identitaobcana.cz [aktuální verze]

Stránky identifikačního portálu Identita občana. Informace o elektronické identifikaci, seznam poskytovatelů služeb a další užitečné informace.

Vydavatel: Digitální a informační agentura

Informační portál města Jaroměře

www.jaromer-josefov.cz [aktuální verze]

Portál informující o městě Jaroměři a Josefově, odborech města. Součástí informace pro občany a ktuálním dění.

Vydavatel: Město Jaroměř

Informační systémy veřejné správy

isvs.cz [aktuální verze]

Portál zpravodajství o nejnovějším dění v oblastech informačních systémů veřejné správy a e-Governmentu

Vydavatel: Advice.cz

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development

ameko.cz/vedecky_casopis_en.html [aktuální verze]

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED) je mezinárodní peer-reviewed časopis publikovaný v anglickém jazyce Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro mezinárodní výměnu myšlenek a informací o veřejné správě, managementu a ekonomickém rozvoji. Časopis publikuje originální výzkum pokrývající empirické, teoretické, metodologické a politicky relevantní práce v oblasti veřejné správy, managementu a ekonomického rozvoje. Témata spadající do zaměření časopisu zahrnují, ale nejsou omezeny na: fungování veřejné správy; veřejný management; veřejný governance; veřejné finance; veřejné politiky; management podniku; strategický management; místní, regionální, národní a nadnárodní ekonomický rozvoj; globalizace; sociální a environmentální aspekty ekonomického rozvoje.

Vydavatel: Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o.

Licence: CC BY-NC 4.0

Internet ve státní správě a samosprávě : ISSS

www.isss.cz [aktuální verze]

Stránky konference věnované aktuálním otázkám souvisejícími s dalším rozvojem e-governmentu. Součástí sborníky z konferencí.

Vydavatel: Triada

Kverulant.org : Acta non verba, o.p.s.

www.kverulant.org [aktuální verze]

Stránky obecně prospěšné společnosti, jejímž cílem je hájit zájmy veřejnosti a upozorňovat na problémy především ve státní správě. Kromě informací o společnosti stránky obsahují přehled kauz, kterými se sdružení zabývalo.

Vydavatel: Acta Non Verba

1 2 3