Zobrazení: vizuální, textové

ČD pro vás

www.cdprovas.cz [aktuální verze]

Reklamní magazín Českých drah

Vydavatel: České dráhy

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

cdv.cz [aktuální verze]

Stránky výzkumné organizace v působnosti Ministerstva dopravy. Instituce zajišťuje výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti dopravy a poskytuje expertní a servisní podporu ministerstvu. Součástí stránek informace o organizační struktuře společnosti, výzkumné a vývojové aktivity, nabízené produkty.

Vydavatel: Centrum dopravního výzkumu

Centrum pro dopravu a energetiku : CDE

cde.ecn.cz [aktuální verze]

Občanské sdružení zkoumající vliv dopravy a energetiky na životní prostředí v širších souvislostech. Informace o problematice trvale udržitelné dopravy, úsporách energie, klimatických změnách a o využití obnovitelných zdrojů energie

Vydavatel: Centrum pro dopravu a energetiku

Děti Země

detizeme.cz [aktuální verze]

Kampaně a projekty organizované občanským sdružením Děti Země. Hlavními tématy jsou doprava, příroda a veřejný

Vydavatel: Děti Země

DobráPraxe : databáze osvědčených postupů, inspirace pro obce a regiony

dobrapraxe.cz [aktuální verze]

Databáze inovativních řešení pro aktivní města, obce a regiony. Tématicky jsou zahrnuty oblasti veřejné správy, životního prostředí, zdraví, volného času, sociální problematiky, vzdělávání, podnikání, zemědělství a venkova, dopravy.

Vydavatel: Národní síť Zdravých měst ČR

Doprava, zdraví a životní prostředí

dzzp.cdv.cz/ [aktuální verze]

Konference Doprava, zdraví a životní prostředí je organizována Centrem dopravního výzkumu. Webové stránky kromě aktuálního ročníku obsahují i archiv ročníků předešlých.

Vydavatel: Centrum dopravního výzkumu

Dopravní Magazín

dopravni-magazin.cz [aktuální verze]

Stránky internetového magazínu zaměřeného na témata a aktuality z oblasti dopravy, zejména železniční, letecké, silniční, tramvajové nebo dopravy metrem. Většina článků se vztahuje k Velké Británii.

Vydavatel: Redakce Dopravní magazín

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Dopravní noviny : týdeník pro dopravu a logistiku

dnoviny.cz [aktuální verze]

Týdeník zabývající se vnitrostátní a mezinárodní dopravou, spedicí a logistikou

Vydavatel: České dopravní vydavatelství

Dopravní VaV centrum (CDV PLUS)

www.cdvplus.cz [aktuální verze]

Stránky projektu zaměřeného na vytvoření výzkumné infrastruktury (technické vybavení a know-how) určené k výzkumu dopravních aplikovaných věd a dopravního sektoru. Na stránkách dokumentace k projektu, výzkumné programy, fotodokumentace. Projekt byl koncem roku 2014 ukončen.

Vydavatel: Centrum dopravního výzkumu

Hluk & Emise

hluk.eps.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje informace týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak vlivům emisí znečišťujících látek a nadměrného hluku

Vydavatel: Frank Bold Society

Internetový zpravodaj Komunikace a doprava

izdoprava.cz [aktuální verze]

Zpravodajství z oblastí dopravy, komunikací, bezpečnosti silničního provozu, dopravní výchovy, ekologie v dopravě, telematiky aj.

Vydavatel: Melies

K-Report : český dopravní server

k-report.net [aktuální verze]

Dopravní server přinášející informace a aktuality zejména o železnici a městské dopravě v ČR i ve světě

Vydavatel: K-Report

1 2