Zobrazení: vizuální, textové

Bus portál

www.busportal.cz [aktuální verze]

Internetový magazín o autobusové dopravě a autobusech přinášející zpravodajství z oboru a informace pro dopravce i cestující

Vydavatel: ČSAD SVT Praha

Cena dálnic

cenadalnic.oziveni.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují studie ohledně ekonomické výhodnosti budování dálnic na území ČR.

Vydavatel: Frank Bold Society

Dopravní noviny : týdeník pro dopravu a logistiku

dnoviny.cz [aktuální verze]

Týdeník zabývající se vnitrostátní a mezinárodní dopravou, spedicí a logistikou

Vydavatel: České dopravní vydavatelství

Dopravní VaV centrum (CDV PLUS)

www.cdvplus.cz [aktuální verze]

Stránky projektu zaměřeného na vytvoření výzkumné infrastruktury (technické vybavení a know-how) určené k výzkumu dopravních aplikovaných věd a dopravního sektoru. Na stránkách dokumentace k projektu, výzkumné programy, fotodokumentace. Projekt byl koncem roku 2014 ukončen.

Vydavatel: Centrum dopravního výzkumu

Ministerstvo dopravy

www.mdcr.cz [aktuální verze]

Komplexní informace o dopravní infrastruktuře v České republice, včetně legislativních dokumentů, které její provoz upravují

Vydavatel: Ministerstvo dopravy a spojů

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

www.cyklostrategie.cz [aktuální verze]

Stránky věnované podpoře a propagaci cyklistiky, vydávané společně Ministerstvem dopravy ČR a Centrem dopravního výzkumu. Obsahují základní informace o národní cyklostrategii, tématech spojených s propagací cyklistiky a výzkumných projektech v této oblasti. Součástí Newsletter koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v ČR

Vydavatel: Centrum dopravního výzkumu

1