Zobrazení: vizuální, textové

Hledáme řešení pro odpady

odpady.arnika.org [aktuální verze]

Jedná se o stránky kampaně sdružení Arnika, jejíž cílem je snížení spotřeby papíru a tudíž množství odpadu, který při jeho používání vzniká. Klíčové jsou projekty "Odpad je surovina" a "Šetrné papírování"

Vydavatel: Arnika

Hluk & Emise

hluk.eps.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje informace týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak vlivům emisí znečišťujících látek a nadměrného hluku

Vydavatel: Frank Bold Society

1