Zobrazení: vizuální, textové

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

cdv.cz [aktuální verze]

Stránky výzkumné organizace v působnosti Ministerstva dopravy. Instituce zajišťuje výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti dopravy a poskytuje expertní a servisní podporu ministerstvu. Součástí stránek informace o organizační struktuře společnosti, výzkumné a vývojové aktivity, nabízené produkty.

Vydavatel: Centrum dopravního výzkumu

Politika jakosti pozemních komunikací

www.pjpk.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují vydané předpisy, nařízení a metodické pokyny Ministerstva dopravy ČR.

Vydavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Licence: CC BY-SA 4.0
1