Zobrazení: vizuální, textové

Inventura demokracie

inventurademokracie.cz [aktuální verze]

Studentská iniciativa zaměřující se na problematiku politické kultury. Autoři se vyjadřují k tématům zprůhlednění veřejných zakázek, lobbingu, depolitizace kontrolních institucí a omezení poslanecké a senátorské imunity.

Vydavatel: Inventura demokracie

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Kverulant.org : Acta non verba, o.p.s.

www.kverulant.org [aktuální verze]

Stránky obecně prospěšné společnosti, jejímž cílem je hájit zájmy veřejnosti a upozorňovat na problémy především ve státní správě. Kromě informací o společnosti stránky obsahují přehled kauz, kterými se sdružení zabývalo.

Vydavatel: Acta Non Verba

Postkomunismus.cz

www.postkomunismus.cz [aktuální verze]

Webové stránky věnující se problematice totalitních režimů, převážně pak období komunismu v Československu. Články poukazují na provázanost některých lidí a událostí, které měli úzký vztah s komunistickou garniturou, s polistopadovým děním

Vydavatel: Občanské sdružení Pant

1