Zobrazení: vizuální, textové

Asociace krajů České republiky

asociacekraju.cz [aktuální verze]

Webové stránky zájmového sdružení, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů. Součástí informace o struktuře a organizaci asociace, tiskové informace, kalendář akcí, fotogalerie.

Vydavatel: Asociace krajů ČR

1