Zobrazení: vizuální, textové

AIP Scholaris

scholaris.vse.cz [aktuální verze]

Odborný elektronický časopis se záměrem publikovat excelentní studentské práce tematicky spadající do široce pojímané oblasti informatiky a obecně informační vědy. Cílem časopisu AIP Scholaris je vytvořit prostor pro oborově zaměřený rozvoj a motivaci studentů bakalářského a magisterského studia.

Vydavatel: Vysoká škola ekonomická. Fakulta informatiky a statistiky

Licence: CC BY 3.0 CZ

Česká informační společnost, o.s.

cisvts.cz [aktuální verze]

Stránky družení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací odborného charakteru. Historie, stanovy, organizační řád, pořádané konference, odborné sekce a další informace.

Vydavatel: Česká informační společnost

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy

wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/ [aktuální verze]

Stránky české terminologické databáze z oboru knihovnictví, informační věda a dalších příbuzných oborů. Informace o databázi a jejím členění, zpracování nebo normách, kterými se řídí.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Inflow : information journal

www.inflow.cz [aktuální verze]

Elektronický časopis věnovaný oboru informačních technologií. Součásti jsou i tématicky přidružené weblogy

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Kabinet informačních studií a knihovnictví

kisk.phil.muni.cz [aktuální verze]

Informace o studijních oborech, předpisech a vyučovaných předmětech. Součástí je fotogalerie z pořádaných akcí a zázemí Kabinetu

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Knihovnictví a informační věda informuje : KIVI

www.phil.muni.cz/kivi/ [aktuální verze]

Aktuality, články, inzerce a další informace z oblasti informační vědy a knihovnictví

Vydavatel: Masarykova univerzita. Ústav české literatury a knihovnictví

Krok - kulturní revue Olomouckého kraje

www.vkol.cz/cs/dokumenty/krok---kulturni-revue-olomouckeho-kraje [aktuální verze]

Kulturní čtvrtletník zaměřený na literární a knihovnické události především z regionu. Všechna čísla dostupná elektronicky. Dříve vycházel pod názvem Knihovní obzor.

Vydavatel: Vědecká knihovna v Olomouci

Národní knihovna. Knihovnická revue

full.nkp.cz/nkkr/NKKR.html [aktuální verze]

Knihovnický časopis obsahující odborné články, statě zásadního významu a další informace s aktuální knihovnicko-informační problematikou. Dále obsahuje anotované záznamy článků ze zahraniční časopisecké produkce z oblasti knihovnictví a informačních věd.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Oborová brána knihovnictví a informační věda

kiv.nkp.cz [aktuální verze]

Oborová brána pro oblast knihovnictví a informační vědy. Slouží pro vyhledávání bibliografických záznamů z informačních zdrojů, případně k získání plných textů.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

ProInflow : časopis pro informační vědy

journals.phil.muni.cz/proinflow/ [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY 3.0 CZ

Ústav informačních studií a knihovnictví

uisk.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o koncepci a možnostech studia na Ústavu, seznam zaměstnanců a studentů, aktuální i ukončené výzkumné projekty, spolupráce se zahraničními institucemi.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví

WikiKnihovna

wiki.knihovna.cz [aktuální verze]

WikiKnihovna je projekt pro sdílení a tvorbu studijních materiálů z oblasti knihovnictví a informační vědy.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY 3.0 CZ
1