Zobrazení: vizuální, textové

Národní síť místních akčních skupin České republiky

nsmascr.cz [aktuální verze]

Stránky společenství sdružující organizačně samostatné právnické osoby - místní akční skupiny - pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje - metody LEADER ve prospěch venkova na území České republiky. Informace o sdružení, jeho činnosti a krajských sítích.

Vydavatel: Národní síť místních akčních skupin

Podnos - občanské sdružení na podporu neziskového a občanského sektoru

www.podnos.aid.cz [aktuální verze]

Občanské sdružení Podnos poskytuje služby neziskovým organizacím a místním samosprávám, především v oblasti hodnocení organizací, programů a projektů, řízení a analýz pro management

Vydavatel: Podnos

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Sdružení místních samospráv České republiky : SMS ČR

smscr.cz [aktuální verze]

Sdružení poskytuje obcím a městům prostor pro řešení otázek týkajících se samosprávy a spolupráce s nevládním sektorem. Informace o členství, činnosti, legislativním rámci.

Vydavatel: Sdružení místních samospráv ČR

Systém k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních správ : SPR

mmrapp.kapos.cz [aktuální verze]

Stránky poradenského systému určenému k podpoře řešení rozhodovacích situací v rozvoji obce, hospodaření a financování obce, správě obce a dalším.

Vydavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

1