Zobrazení: vizuální, textové

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje : ANNO Jižní Čechy

www.annojck.cz [aktuální verze]

Stránky nepodnikatelského zájmového sdružení založeného za účelem podpory neziskového sektoru. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje : ANNOLK

www.annolk.cz [aktuální verze]

Stránky asociace, jejímž cílem je mimo jiné výměna informací a zkušeností mezi členy, zprostředkovávání podnětů pro činnost. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

www.asociacenno.cz [aktuální verze]

Informace o asociaci sdružující nestátní neziskové organizace v České republice. Přehled činnosti, projektů a členských organizací.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací v ČR

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje : ANNOZK

www.annozk.cz [aktuální verze]

Asociace podporující neziskový sektor v obcích a městech Zlínského kraje. Zastupuje a prosazuje zájmy NNO Zlínského kraje ve vládních a ústředních orgánech veřejné správy a celorepublikových zastřešujících orgánech neziskového sektoru. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

Asociace nestátních organizací : A.N.O.

asociace.org [aktuální verze]

Stránky zastřešující organizace nestátních a neziskových organizací zabývající se prevencí a léčbou drogových závislostí. Součástí jsou informace o jednotlivých sekcích, historii a stanovách.

Vydavatel: A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí

Centrum pro výzkum neziskového sektoru

www.e-cvns.cz [aktuální verze]

Informace o činnosti centra zaměřeného na výzkum ekonomiky neziskových organizací

Vydavatel: Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Licence: CC BY 3.0

Nett : nezávislý think tank

nett.aid.cz [aktuální verze]

Studie a analýzy zabývající se tématy neziskového sektoru a občanské společnosti

Vydavatel: Nett

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Neziskovky.cz

neziskovky.cz [aktuální verze]

Portál shromažďující a zveřejňující důležitá fakta z oblasti neziskového sektoru

Vydavatel: Informační centrum neziskových organizací

Podnos - občanské sdružení na podporu neziskového a občanského sektoru

www.podnos.aid.cz [aktuální verze]

Občanské sdružení Podnos poskytuje služby neziskovým organizacím a místním samosprávám, především v oblasti hodnocení organizací, programů a projektů, řízení a analýz pro management

Vydavatel: Podnos

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

www.uno-ok.cz [aktuální verze]

Stránky zájmového sdružení založeného za účelem podpory nestátních neziskových organizací. Informace o unii, projektech, aktuálním dění, zahrnuje e-bulletin.

Vydavatel: Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

1