Zobrazení: vizuální, textové

Asociace náhradních rodin České republiky : ANR ČR

www.anrcr.cz [aktuální verze]

Web neziskové organizace, která vznikla na jaře roku 2009 z potřeb náhradních rodičů - pěstounů a adoptivních rodičů - z celé České republiky. Je zastřešující organizací pro náhradních rodiny.

Vydavatel: Asociace náhradních rodin ČR

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje : ANNO Jižní Čechy

www.annojck.cz [aktuální verze]

Stránky nepodnikatelského zájmového sdružení založeného za účelem podpory neziskového sektoru. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje : ANNOJMK

www.annojmk.cz [aktuální verze]

Web sdružující nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji. V jeho rámci je poskytováno i právní, daňové, grantové a učetní poradenství.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje : ANNOLK

www.annolk.cz [aktuální verze]

Stránky asociace, jejímž cílem je mimo jiné výměna informací a zkušeností mezi členy, zprostředkovávání podnětů pro činnost. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

www.asociacenno.cz [aktuální verze]

Informace o asociaci sdružující nestátní neziskové organizace v České republice. Přehled činnosti, projektů a členských organizací.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací v ČR

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje : ANNOZK

www.annozk.cz [aktuální verze]

Asociace podporující neziskový sektor v obcích a městech Zlínského kraje. Zastupuje a prosazuje zájmy NNO Zlínského kraje ve vládních a ústředních orgánech veřejné správy a celorepublikových zastřešujících orgánech neziskového sektoru. Informace o asociaci, projektech a aktuálním dění.

Vydavatel: Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje : ANNA KK

www.annakk.cz [aktuální verze]

Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje je otevřeným sdružením neziskových organizací, které působí v Karlovarském kraji. Dlouhodobým cílem Asociace je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti a pomáhat v rozvoji neziskových organizací.

Vydavatel: Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

Asociace vysokoškolských poradců

www.asociacevsp.cz [aktuální verze]

Stránky neziskové organizace sdružující akademické pracovníky a další zaměstnance působící na vysokých školách poskytující poradenské služby. Součástí organizační struktura, řešené projekty, pořádané konferencea konference, oborové publikace, adresář VŠ poraden.

Vydavatel: Asociace vysokoškolských poradců

Klubovna Naděje

www.klubovnanadeje.cz [aktuální verze]

Webové stránky neziskové organizace, která se zaměřuje na osvětu, prevenci, poskytování obecně prospěšných činností, podporu a ochranu lidských práv, zejména v oblasti ochrany a podpory obětí sexuálního násilí, zneužívání, domácího násilí a incestu.

Vydavatel: Klubovna Naděje

Licence: CC BY 4.0

Městská knihovna Ústí nad Orlicí

knihovna-uo.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, nabízených knihovnických službách, neziskových organizací v regionu a knihovnických projektech. Součástí je fotogalerie z jednotlivých organizovaných akcí. Stránky byly oceněny cenou Biblioweb za rok 2001 v kategorii knihovna obce od 3000-20000 obyvatel.

Vydavatel: Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Neziskovky.cz

neziskovky.cz [aktuální verze]

Portál shromažďující a zveřejňující důležitá fakta z oblasti neziskového sektoru

Vydavatel: Informační centrum neziskových organizací

Podnos - občanské sdružení na podporu neziskového a občanského sektoru

www.podnos.aid.cz [aktuální verze]

Občanské sdružení Podnos poskytuje služby neziskovým organizacím a místním samosprávám, především v oblasti hodnocení organizací, programů a projektů, řízení a analýz pro management

Vydavatel: Podnos

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ
1 2