Zobrazení: vizuální, textové

Adopce.com : projekt náhradní rodinné péče

www.adopce.com [aktuální verze]

Stránky projektu, který se zabývá problematikou adopce apěstounské péče. Vysvětlení základních pojmů, orientace v platné legislativě, podmínky zprostředkování náhradní rodinné péče, součástí poradna.

Vydavatel: Spolu dětem

Asociace náhradních rodin České republiky : ANR ČR

www.anrcr.cz [aktuální verze]

Web neziskové organizace, která vznikla na jaře roku 2009 z potřeb náhradních rodičů - pěstounů a adoptivních rodičů - z celé České republiky. Je zastřešující organizací pro náhradních rodiny.

Vydavatel: Asociace náhradních rodin ČR

Centrum Narovinu

humanistinarovinu.cz [aktuální verze]

Stránky centra informují o principech humanistického hnutí a humanitárním projektu adopce na dálku.

Vydavatel: Centrum Narovinu

Fond ohrožených dětí : FOD

fod.cz [aktuální verze]

Informace o aktivitách Fondu ohrožených dětí, který pomáhá týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem v ČR.

Vydavatel: Fond ohrožených dětí

Humanistické hnutí

humanistickehnuti.cz [aktuální verze]

Rozcestník zaměřený na aktuality spjaté s myšlenkami nového humanismu

Vydavatel: Centrum Narovinu

Lesbický koutek

www.drbna.cz [aktuální verze]

Informace o problematice lesbického (i gay) rodičovství, lesbického mateřství a právních aspektů péče o dítě

Vydavatel: Garčicová, Anna; Ficová, Sylva

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

umpod.cz [aktuální verze]

Předmětem činnosti úřadu je zejména pomoc při vymáhání výživného, mezinárodní únosy, zjištění práva styku a mezinárodní osvojení. Web obsahuje informace o činnosti úřadu, právní a praktické poklady pro řešení sporů při výchově dítěte v mezinárodním měřítku

Vydavatel: Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Zasaďte se o spokojené dětství : staňte se pěstouny

chcemebytpestouny.cz [aktuální verze]

Stránky pro zájemce a žadatele o pěstounskou péči. Informace o dětech v pěstounské péči, o životě pěstounských rodin, procesu schvalování, legislativě a dalších záležitostech týkající se náhradní rodinné péče

Vydavatel: Náhradní rodiny Ústeckého kraje

1