Zobrazení: vizuální, textové

Agroporadenství

agroporadenstvi.cz [aktuální verze]

Informace z oblasti zemědělství. Aktuality týkající se dotační politiky, vzdělávání, legislativy a organizace zemědělské produkce

Vydavatel: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích

odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/index [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku diagnostiky a poradenství v různých oblastech podpory klienta – pedagogické, psychologické, kariérové, personální, sociální, výživové, sportovní, antropologické apod.

Vydavatel: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra

Digital Forensic Journal

www.rac.cz/rac/homepage.nsf/CZ/DFJ/ [aktuální verze]

Odborný časopis věnovaný problematice forenzního zkoumání digitálních dat. Zabývá se problematikou forenzního zkoumání a dalších oblastí souvisejících s digitálními informacemi, s jejich bezpečností, ochranou, zajištěním a zkoumáním.

Vydavatel: Risk Analysis Consultants

Ekoporadna sdružení Arnika

poradna.arnika.org [aktuální verze]

Webové stránky sdružení Arnika pomáhají lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí

Vydavatel: Arnika

Energy Centre České Budějovice

eccb.cz [aktuální verze]

Stránky občanského sdružení, které se zaměřuje na poradenskou činnost v oblasti hospodárného využívání energie a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie. Součástí organizační informace, modelové dotazy.

Vydavatel: Energy Centre České Budějovice

Kde jsi táto?

www.kdejsitato.cz [aktuální verze]

Web poukazující na dosavadní praxi českých soudů v případech svěřování dětí do péče po rozvodu manželství.

Vydavatel: Doktor, Martin

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

www.khkkk.cz [aktuální verze]

Web poskytující veškerý servis pro podnikatele v Karlovarském kraji.

Vydavatel: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Nájemní právo

najemnipravo.iure.org [aktuální verze]

Právní poradna pro nájemníky, kteří si neví rady s novou situací na trhu s nájmy.

Vydavatel: Iuridicum Remedium

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Nora - genderové informační centrum

www.gendernora.cz [aktuální verze]

Posláním webu je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti na celostátní a regionální úrovni. Svými aktivitami si klade za cíl zlepšit podmínky a přístup žen a mužů ke společenským zdrojům v různých oblastech jejich života a zvýšit sebevědomí žen.

Vydavatel: Genderové informační centrum NORA

Portál na podporu rozvoje obcí ČR

www.rozvojobci.cz [aktuální verze]

Webový portál zaměřující se na komplexní problematiku municipálního rozvoje. Poskytuje teoretickou a praktickou informační základnu pro řízení rozvoje obcí.

Vydavatel: Národní akademie regionálního managementu

Licence: CC BY-NC 4.0

Praktické nástroje pro zaměstnance

pracovnipravo.iure.org [aktuální verze]

Web poskytující právní pomoc při vstupu a setrvání na trhu práce. Informace vychází ze stavu právní úpravy a legislativních prací k 1. 1. 2012.

Vydavatel: Iuridicum Remedium

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Svaz pacientů České republiky

www.pacienti.cz [aktuální verze]

Informace o svazu, reformě zdravotnictví, právech pacientů a aktuálním dění.

Vydavatel: Svaz pacientů ČR

1