Zobrazení: vizuální, textové

Dentforum : oficiální webové stránky České stomatologické komory pro pacienty

dentforum.cz [aktuální verze]

Web určený pro pacienty zubního lékařství. Odkazy na zubní lékaře a aktuální přehled zubních pohotovostí v ČR.

Vydavatel: Česká stomatologická komora

Svaz pacientů České republiky

www.pacienti.cz [aktuální verze]

Informace o svazu, reformě zdravotnictví, právech pacientů a aktuálním dění.

Vydavatel: Svaz pacientů ČR

Unie pacientů ČR

www.uniepacientu.cz [aktuální verze]

Stránky unie usilující o maximální informovanost o onemocněních, zásadách správné klinické praxe a moderních trendech léčby a prevence mezi širokou veřejností.

Vydavatel: Unie pacientů ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR : ÚZIS ČR

www.uzis.cz [aktuální verze]

Informace o činnosti organizace, součástí Rychlé informace, Aktuální informace, Informace ze zdravotnictví krajů, plné texty výstupů z jednotlivých analýz a další.

Vydavatel: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

1