Zobrazení: vizuální, textové

RegionHranicko.cz

www.regionhranicko.cz [aktuální verze]

Stránky jsou společným portálem tří regionálních organizací (Mikroregion Hranicko, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Hranická rozvojová agentura) spolupracujících na rozvoji Hranicka. Informace o organizacích, jejich projektech, akcích a aktuálním dění.

Vydavatel: Mikroregion Hranicko

Venkovské noviny : hlas venkova–občastník pro venkov

www.venkovskenoviny.cz [aktuální verze]

Elektronický časopis zaměřený na rozvoj venkova a informování o aktuálním dění, projektech a pořádaných akcích.

Vydavatel: Centrum pro komunitní práci

1