Zobrazení: vizuální, textové

Akademie v centru pozornosti

ohrozeni.avcr.cz [aktuální verze]

Převážně kritické příspěvky k tématu způsobu podpory vědy a výzkumu z veřejných prostředků ve vztahu k financování Akademie Věd České Republiky a souvisejících vědeckých pracovišť

Vydavatel: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Centrum pro studium vysokého školství

www.csvs.cz [aktuální verze]

Vědeckopedagogická a výzkumná organizace MŠMT zabývající se oblastí studia na vysokých školách

Vydavatel: Centrum pro studium vysokého školství

Licence: CC BY-NC 4.0

Centrum pro výzkum veřejného mínění

cvvm.soc.cas.cz/cz/ [aktuální verze]

Stránky Centra pro výzkum veřejného mínění, jehož hlavní náplní je výzkumný projekt Naše společnost mapující vývoj veřejného mínění. Odborné příspěvky, výsledky výzkumů, tiskové zprávy

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

www.hiu.cas.cz [aktuální verze]

Stránky Historického ústavu Akademie věd ČR. Informace o ústavu a jeho činnosti, aktuality a výzkum. Součástí jsou také informace o časopisech vydávaných ústavem.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Historický ústav

knihovna.cz

www.knihovna.cz [aktuální verze]

Rozcestník projektů zaměřených na rozvoj a inovaci služeb v knihovnách.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY 3.0 CZ

LINDAT/CLARIAH-CZ

lindat.cz [aktuální verze]

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy. Informace o projektech, nástrojích, vzdělávání, službách, součástí katalog a repozitáře.

Vydavatel: LINDAT

Licence: CC BY 4.0

Matematicko-fyzikální fakulta

mff.cuni.cz [aktuální verze]

Web Matematicko-fyzikální fakulty, součástí informace o katedře, zaměstnancích, výuce.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Matfyz

www.matfyz.cz [aktuální verze]

Web Matematicko-fyzikální fakultyzaměřený na bývalé studenty. Součástí přůřezový přehled projektů, rozhovory s vyučujícími a absolventy, fotogalerie.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Pohybové ústrojí : pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii

www.pojivo.cz/cz/pohybove-ustroji/ [aktuální verze]

Hlavním zaměřením webu je podpora rozvoje výzkumu pojivových tkání, šíření nových poznatků týkajících se všestranných analýz tkání z obecného pohledu, moderních klinických přístupů k diagnostice a léčbě.

Vydavatel: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Společnost pro pojivové tkáně

Průvodce informacemi o vědě a výzkumu

www.veda.cz [aktuální verze]

Aktuality, články, události z oblasti české vědy. Součástí je i databáze známých vědců a metodika hodnocení vědy a výzkumu a recenze knih z tohoto oboru. Cílem portálu Věda.cz je shromažďovat informační zdroje pro pracovníky v oblasti vědy a výzkumu

Vydavatel: Mathan Praha

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. : UniCRE

www.unicre.cz [aktuální verze]

Stránky výzkumně vzdělávacího centra zaměřeného na studium anorganických materiálů. Součástí stránek organizační struktura, přehled o výzkumné a vzdělávací činnosti, archiv projektů, Zpravodaj UniCRE, roční zprávy, aktuality, fotogalerie.

Vydavatel: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Ústav státu a práva

www.ilaw.cas.cz [aktuální verze]

Ústav uskutečňuje vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky a přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti. Historie, současnost, výzkum a projekty Ústavu, výroční zprávy a soupis ediční činnosti. Součástí jsou obsahy časopisu Právník od roku 1990

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav státu a práva

1