Zobrazení: vizuální, textové

6. rámcový program EU : 2002 - 2006

6rp.cz [aktuální verze]

Informační materiály o uplynulém 6. rámcovém programu Evropské unie, prostřednictvím kterého bylo možno žádat o finanční podporu projektů v oblasti výzkumu a vývoje. Popis programu, tématické priority, možnosti zapojení malých a středních podniků, specifické aktivity

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Akademie v centru pozornosti

ohrozeni.avcr.cz [aktuální verze]

Převážně kritické příspěvky k tématu způsobu podpory vědy a výzkumu z veřejných prostředků ve vztahu k financování Akademie Věd České Republiky a souvisejících vědeckých pracovišť

Vydavatel: Akademie věd ČR. Středisko společných činností

Alfred Bader : chemist and art collector

www.alfred-bader.cz [aktuální verze]

Biografie mecenáše mladých českých chemiků v oblasti organické a biologické chemie. Informace o držitelích grantu. Součástí je i fotogalerie věnovaná Alfredu Baderovi

Vydavatel: Damborský, Jiří

Americké vědecké informační středisko, o.p.s.

amvis.cz [aktuální verze]

Úkolem střediska je poskytovaní informačních, poradenských a servisních služeb v oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu a rozvíjení kontaktů mezi českými a americkými vědci. Web obsahuje informace o středisku, poskytované granty, popis dalších amerických nadacích a grantových programů

Vydavatel: Americké vědecké informační středisko

Asociace výzkumných organizací : AVO

avo.cz [aktuální verze]

Informace o asociaci, seznam programů podpory výzkumu a vývoje, postup při účtování dotací a nákladů, relevantní legislativní předpisy

Vydavatel: Asociace výzkumných organizací

Centrum pro podporu open science

openscience.cuni.cz [aktuální verze]

Centrum poskytuje centrální metodickou podporu v oblasti open access a správy výzkumných dat na Univerzitě Karlově. Informace o centru, otevřené UK, open access, výzkumných datech a aktuálním dění.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Česká hlava : projekt na podporu vědecké a technické inteligence

ceskahlava.cz [aktuální verze]

Informace o projektu Česká hlava, jehož cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Stránky obsahují informace o jednotlivých ročnících, články, dokumenty a aktuality. Součástí je i Zpravodaj Věda a média

Vydavatel: Česká hlava

Fond rozvoje Cesnet

fondrozvoje.cesnet.cz [aktuální verze]

Stránky fondu, z jehož prostředků jsou podporovány rozvojové projekty související s činností Cesnet. Seznam projektů, jejich závěrečné zprávy, řád hospodaření, konkursní řád.

Vydavatel: CESNET

Grantová agentura České republiky

www.gacr.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje informace o Grantové agentuře České republiky, aktuálních grantových projektech a jejich hodnocení

Vydavatel: Grantová agentura ČR

MetaCentrum

metacentrum.cz [aktuální verze]

Stránky projektu sdružení CESNET, jehož cílem je vybudování národní gridové infrastruktury (NGI), která propojí výzkumné týmy a instituce v různých regionech ČR a umožní jejich napojení do mezinárodního výzkumného prostředí.

Vydavatel: CESNET

Neuron : Nadační fond na podporu vědy

www.nfneuron.cz/cs [aktuální verze]

Stránky nadačního fondu, který se zaměřuje na podporu vědy a výzkumu. Obsahují informace o aktivitách fondu, o Ceně Neuron, udělované vědcům v oboru biologie, computer science, fyziky, chemie, matematiky, medicíny a společenských věd, a o jejích laureátech.

Vydavatel: Nadační fond Neuron na podporu vědy

Projekt tři nástroje

www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/ [aktuální verze]

Stránky projektu, jehož hlavním cílem je zapojení mladé generace do oblasti vědy a techniky. Součástí informace o projektu, virtuální exkurze a toulky historií.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

1 2