Zobrazení: vizuální, textové

Datablog.cz : prostor pro kreativní práci s informacemi

www.datablog.cz [aktuální verze]

Stránky věnující se problematice otevřených dat a přístupu k informacím. Informace o českých a zahraničních projektech.

Vydavatel: Berg, Michal

Electroscope : online časopis pro elektrotechniku

147.228.94.30 [aktuální verze]

Odborný online časopis, jehož snahou je odborně a komunikačně propojit pracoviště zabývající se elektrotechnikou a elektronikou.

Vydavatel: Západočeská univerzita. Katedra technologií a měření

Text-Mining Research Group : University of West Bohemia

extmining.zcu.cz [aktuální verze]

Stránky pracovní skupiny zabývající se vývojem softwaru na zpracování velkého množství dat za účelem odhalení plagiátů. Informace o skupině, výzkum, publikace s vybraným plným textem

Vydavatel: Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd

1