Zobrazení: vizuální, textové

EDotace.cz : váš průvodce světem dotací

edotace.cz [aktuální verze]

Informace o tuzemských a evropských dotačních programech. Obsahuje katalog dotací podle typu žadatele a oblasti podpory, zpravodajství o dotacích, slovník pojmů, případové studie, postup podávání a schvalování dotací

Vydavatel: GRANTIKA České spořitelny

Fond rozvoje Cesnet

fondrozvoje.cesnet.cz [aktuální verze]

Stránky fondu, z jehož prostředků jsou podporovány rozvojové projekty související s činností Cesnet. Seznam projektů, jejich závěrečné zprávy, řád hospodaření, konkursní řád.

Vydavatel: CESNET

ROP Jihozápad

www.rr-jihozapad.cz [aktuální verze]

Stránky programu zaměřeného na podporu projektů realizovaných na území Jihočeského a Plzeňského kraje z dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zahrnují základní dokumenty, podmínky udělení dotací, informace o projektech, tiskové zprávy.

Vydavatel: Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Licence: CC BY 4.0

Strukturální fondy EU

www.strukturalni-fondy.cz [aktuální verze]

Portál přináší komplexní a spolehlivé informace o fondech EU v ČR. Informace o čerpání, fondech EU a rady jak na projekt.

Vydavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

1