Zobrazení: vizuální, textové

Asociace výzkumných organizací : AVO

avo.cz [aktuální verze]

Informace o asociaci, seznam programů podpory výzkumu a vývoje, postup při účtování dotací a nákladů, relevantní legislativní předpisy

Vydavatel: Asociace výzkumných organizací

Národní účetní rada : NUR

nur.cz [aktuální verze]

Nezávislá odborná instituce, která se podílí na tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví, českých účetních standardů a dalších souvisejících metodik

Vydavatel: Národní účetní rada

1