Zobrazení: vizuální, textové

Augustin : zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Hradec Králové pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

www.augustin-uhk.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, který se snaží rozvíjet inkluzivní prostředí na Univerzitě Hradec Králové. Obsahuje popis projektu, výstupy.

Vydavatel: Univerzita Hradec Králové. Augustin - středisko pro studenty se specifickými potřebami

1