Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 Zobrazení: vizuální, textové

Geochemie a mineralogie

gchmin.ic.cz [aktuální verze]

Internetový časopis obsahující příspěvky z oboru geochemie a mineralogie.

Vydavatel: Terrigenia

Geologická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/geologie/ [aktuální verze]

Informace o sekci, studiu, vědě a výzkumu, ústavech, Geologické knihovně, Chlupáčovu muzeu historie Země a Mineralogickém muzeu.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce geologie

Geologie, mineralogie, historie dolování

www.velebil.net [aktuální verze]

Informace o minerálech, jejich vzniku, výskytu, těžbě a využití určené začínajícím i pokročilým zájemcům.

Vydavatel: Velebil, Dalibor

Journal of Geosciences

www.jgeosci.org [aktuální verze]

Recenzovaný vědecký časopis v angličtině zabývající se nejrůznějšími aspekty povahy a vzniku vyvřelých a metamorfovaných hornin

Vydavatel: Česká geologická společnost

Mikroskopie minerálů a hornin

www.sci.muni.cz/~vavra/vyuka/optika/optika_index.htm [aktuální verze]

Stránky obsahující texty přednášek zaměřených na mineralogii. Texty sestavil RNDr. Václav Vávra, Ph.D. přednášející na Masarykově univerzitě.

Vydavatel: Vávra, Václav

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz [aktuální verze]

Petrologický popis lokalit Moravy a Slezska určený pro zájemce o geologii při získávání informací o lokalitách

Vydavatel: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav geologických věd

Mineralogie pro školy

web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/ [aktuální verze]

Tyto stránky jsou určeny především pedagogům a žákům druhého stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázií, pro studenty a pedagogy volitelného či nepovinného předmětu Geologie na vyšším stupni gymnázia, účastníkům příslušných kursů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Mineralogist.cz : minerály České republiky

www.mineralogist.cz [aktuální verze]

Informace o minerálech, mineralogii lomů a aktuálním dění, součástí minerály Vlastějovic.

Vydavatel: Kadlec, Tomáš

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech

pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz [aktuální verze]

Petrologický popis lokalit na území Čech určený především studentům geologie, kterým usnadní získávání praktických zkušeností v terénu.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav geologických věd

Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium

mineralogie.sci.muni.cz [aktuální verze]

Multimediální učebnice obsahující studijní texty mineralogických disciplín. Součástí index důležitých pojmů z oblasti mineralogie.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav geologických věd

Muzeum Mineral.cz

www.museum.mineral.cz [aktuální verze]

Virtuální, tematicky zaměřené a specializované muzeum, jednotlivá oddělení jsou věnována především mineralogii, paleontologii, vápenictví a historii dolování, používaným technologiím, popisem známých i méně známých lokalit, osobnostem z oboru atd.

Vydavatel: Drašnar, Jiří

Osobní webová stránka Václav Vávra

www.sci.muni.cz/~vavra/ [aktuální verze]

Stránky lektora Ústavu geologických věd obsahující výukové texty, odkazy předmětů, které se vyučují pro obor geologie. Součástí Scripta Geology.

Vydavatel: Vávra, Václav

1 2