Zobrazení: vizuální, textové

Český raný středověk

www.sendme.cz/trestik/main.htm [aktuální verze]

Stránky věnované raně středověkým dějinám Čech a Moravy, postavení Velké Moravy, podrobné informace o období 10.-12. století, mytologie.

Vydavatel: Třeštík, Dušan

Informační centrum vlády ČR : ICV

icv.vlada.cz [aktuální verze]

Informace o činnosti vlády České republiky, jejích poradních a pracovních orgánech a činnosti Úřadu vlády České republiky

Vydavatel: Úřad vlády ČR

Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech

pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz [aktuální verze]

Petrologický popis lokalit na území Čech určený především studentům geologie, kterým usnadní získávání praktických zkušeností v terénu.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav geologických věd

Synagogy v Čechách a na Moravě

synagogy.euweb.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje informace o vývoji synagog na území Čech a Moravy, součástí je fotogalerie synagog organizovaná dle jednotlivých regionů

Vydavatel: Oltová, Jitka

Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě

zidovskehrbitovy.wz.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje informace vývoji židovských hřbitovů na území Čech a Moravy. Součástí je bohatá fotogalerie židovských hřbitovů organizovaná dle regionů

Vydavatel: Oltová, Jitka

1