Zobrazení: vizuální, textové

Bibliotheca.wz.cz

bibliotheca.wz.cz [aktuální verze]

Bibliografie českých překladů filozofických děl z období pozdní antiky a středověku. Součástí stránek také informace o encyklopediích, odborných periodikách a vědcích, kteří se zabývají historií filozofie

Vydavatel: Lička, Lukáš

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Boiohaemum : ve stopách předků

www.stopypredku.cz [aktuální verze]

Webové stránky o experimentální archeologii doby pravěku a středověku se zaměřením na národy Keltů, Slovanů a Germánů. Přehled lokalit obývaných v tomto období, fotogalerie, literární prameny.

Vydavatel: Keltoi

Český raný středověk

www.sendme.cz/trestik/main.htm [aktuální verze]

Stránky věnované raně středověkým dějinám Čech a Moravy, postavení Velké Moravy, podrobné informace o období 10.-12. století, mytologie.

Vydavatel: Třeštík, Dušan

Curia Vitkov

curiavitkov.cz [aktuální verze]

Stránky zájmového sdružení zabývajícího se dějinami Čech v 11. - 12. století. Sdružení provozuje projekt Curia Vitkov - dvůr velmože. Informace o projektu, o sdružení Curia Vítkov, články z historie

Vydavatel: Curia Vitkov

Czech medieval sources online

147.231.53.91 [aktuální verze]

Digitální knihovna dokumentů určených pro studium středověku

Vydavatel: Centrum medievistických studií

Dějepis.com

dejepis.com [aktuální verze]

Informace o České a světové historii v rozsahu učiva středních škol. Obsahuje seznam hesel a jejich stručnou definici, přepis historických dokumentů, testy, časovou přímku

Vydavatel: Němec, Václav

Historické kostýmy a střihy

kostym.cz [aktuální verze]

Stránky přináší stručný přehled středověkého odívání, spolu s ukázkami výtvorů a použitých střihů.

Vydavatel: Hřibová, Martina

Nový hrad u Hanušovic

novyhrad.cz [aktuální verze]

Stránky věnované historii a současnosti Nového hradu u Hanušovic. Součástí je 3D model, fotogalerie.

Vydavatel: Jokl, Václav

Středověk

e-stredovek.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje informace zaměřené na období českého i světového středověku, zahrnuty jsou články vládnoucích rodech, šlechtě, středověkých hradech, umění a běžném životě

Vydavatel: Škvrňák, Jan

1