Zobrazení: vizuální, textové

EPR-spektroskopie

cheminfo.chemi.muni.cz/ianua/epr/ [aktuální verze]

Informace o spektroskopii elektronové paramagnetické rezonance (EPR). Podstata jevů, důraz na izotropní hyperjemnou interakci jednoho nepárového elektronu s magnetickými jádry a na vysoce rozlišená EPR-spektra radikálů v roztocích

Vydavatel: Masarykova univerzita. Ústav chemie

Fluorescenční spektroskopie v neurovědách

psych.lf1.cuni.cz/fluorescence/Default.htm [aktuální verze]

Stránky obsahují odbornou práci, která je zaměřena na možnosti použití fluorescenční spektroskopie v lékařském výzkumu, především v oboru neurověd

Vydavatel: Fišar, Zdeněk

Licence: CC BY 3.0 CZ

Přírodní vědy a technika

www.astronom.cz/procyon/ [aktuální verze]

Portál zaměřený na popularizaci přírodních věd a techniky

Vydavatel: Hroch, Miloš

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

spektroskopie.cz [aktuální verze]

Informace o Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci (struktura, historie, členové, odborné plánované akce). Kompletní obsah Bulletinu od č. 123

Vydavatel: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

1