Zobrazení: vizuální, textové

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

recetox.muni.cz [aktuální verze]

Informace o organizační struktuře, studijních programech a výzkumných projektech zaměřených na problematiku znečištění prostředí toxickými látkami

Vydavatel: Masarykova univerzita. Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii

Chemagazín

www.chemagazin.cz [aktuální verze]

Odborné technické články týkající se výzkumu a vývoje, laboratorních postupů, legislativy, řízení výroby a managementu, výrobních zařízení, provozní údržby, chemických technologií, projekce a konstrukce chemických strojů a zařízení

Vydavatel: Chemagazín

Josef Šedlbauer

www.fp.tul.cz/kch/sedlbauer/ [aktuální verze]

Osobní stránky profesora Josefa Šedlbauera, v současné době působícího na Katedře chemie Technické univerzity v Liberci. Stránky obsahují výukové materiály oblasti fyzikální, obecné a environmentální chemie, přednášky z předmětu globální výchova. Součástí je i soupis výběrové bibliografie autora

Vydavatel: Šedlbauer, Josef

1