Display: visual, text

Česká strojnická společnost : ČSS

www.strojnicka-spolecnost.cz [current version]

Stránky společnosti združující strojní inženýry a techniky, zajímající se o strojírenství a příbuzné obory. Informace o společnosti, jejích členech, aktuálním dění.

Publisher: Česká strojnická společnost

Český filmový a televizní svaz : FITES

fites.cz [current version]

Webové stránky sdružení českých tvůrčích audiovizuálních pracovníků zahrnují základní informace o svazu, jeho historii, činnosti a o časopisu Synchron.

Publisher: Český filmový a televizní svaz - FITES

Český svaz geodetů a kartografů : ČSGK

csgk.fce.vutbr.cz [current version]

Informace o svazu, odborných akcích, profesním vzdělávání, publikacích a dalším. Součástí veřejné diskusní fórum a aktuality.

Publisher: Český svaz geodetů a kartografů

Český volejbalový svaz

www.cvf.cz [current version]

Stránky Českého volejbalového svazu, který mimo jiné vytváří podmínky pro rozvoj všech forem a výkonnostních stupňů volejbalu

Publisher: Český volejbalový svaz

Český zahrádkářský svaz o.s.

www.zahradkari.cz [current version]

Stránky profesního svazu zahrádkářů. Informace o organizaci, činnosti, specializovaných součástech a výstavách.

Publisher: Český zahrádkářský svaz

Moravský rybářský svaz, o. s.

www.mrsbrno.cz [current version]

Informace o svazu, rybářských revírech, legislativě a aktuálním dění.

Publisher: Moravský rybářský svaz

Svaz marginálních oblastí

www.lfa.cz [current version]

Stránky svazu zemědělců hospodařících v horských a podhorských oblastech. Informace o svazu, jeho organizaci, členech a aktuálním dění, součástí Info bulletin.

Publisher: Svaz marginálních oblastí

Svaz pěstitelů cukrovky Čech

spcc.cz [current version]

Stránky svazu na ochranu zájmů pěstitelů cukrovky. Informace o svazu, jeho činnosti a legislativních předpisech vztahujících se k pěstování cukrové řepy.

Publisher: Svaz pěstitelů cukrovky Čech

Svaz výrobců skla a bižuterie

www.svbi.cz [current version]

Stránky svazu, jehož členem jsou nejdůležitější výrobci skla a bižuterie, bižuterních polotovarů, svítidel a lustrových ověsů, mincí a medailí. Informace o svazu, výstavě Křehká krása, přehlídkách a aktuálním dění.

Publisher: Svaz výrobců skla a bižuterie

Ústřední bramborářský svaz České republiky

www.ubscr.cz [current version]

Informace o svazu, jeho stanovách, činnosti a aktuálním dění, součástí časopis Bramborářství.

Publisher: Ústřední bramborářský svaz ČR

1