Display: visual, text

Listy cukrovarnické a řepařské

www.cukr-listy.cz [current version]

Odborné informace z oblasti cukrovarnictví a pěstování řepy. Výběr plných textů ze stejnojmenného časopisu, aktuality, oborový adresář, historie oboru

Publisher: VUC Praha

Svaz pěstitelů cukrovky Čech

spcc.cz [current version]

Stránky svazu na ochranu zájmů pěstitelů cukrovky. Informace o svazu, jeho činnosti a legislativních předpisech vztahujících se k pěstování cukrové řepy.

Publisher: Svaz pěstitelů cukrovky Čech

1