Display: visual, text

Obilnářské listy

www.vukrom.cz/obilnarske-listy [current version]

Odborný časopis zaměřený na problematiku pěstování obilí, také na skladování, používané technologie, škůdce, onemocnění. Plné texty jsou dostupné od roku 2008.

Publisher: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Svaz pěstitelů cukrovky Čech

spcc.cz [current version]

Stránky svazu na ochranu zájmů pěstitelů cukrovky. Informace o svazu, jeho činnosti a legislativních předpisech vztahujících se k pěstování cukrové řepy.

Publisher: Svaz pěstitelů cukrovky Čech

Ústřední bramborářský svaz České republiky

www.ubscr.cz [current version]

Informace o svazu, jeho stanovách, činnosti a aktuálním dění, součástí časopis Bramborářství.

Publisher: Ústřední bramborářský svaz ČR

1