Display: visual, text

Obilnářské listy

www.vukrom.cz/obilnarske-listy [current version]

Odborný časopis zaměřený na problematiku pěstování obilí, také na skladování, používané technologie, škůdce, onemocnění. Plné texty jsou dostupné od roku 2008.

Publisher: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

1