Display: visual, text

Asociace strojních inženýrů ČR, Praha

asicr.cz [current version]

Webové stránky zaměřené na rozvoj a zvýšení úrovně strojního inženýrství v ČR. Součuásti informace o asociaci, stanovy, program, semináře. Vystaven je Bulletin vycházející 3x ročně, výběrově zveřejněny plné texty.

Publisher: Asociace strojních inženýrů ČR

Česká strojnická společnost : ČSS

www.strojnicka-spolecnost.cz [current version]

Stránky společnosti združující strojní inženýry a techniky, zajímající se o strojírenství a příbuzné obory. Informace o společnosti, jejích členech, aktuálním dění.

Publisher: Česká strojnická společnost

1