Display: visual, text

Asociace strojních inženýrů ČR, Praha

asicr.cz [current version]

Webové stránky zaměřené na rozvoj a zvýšení úrovně strojního inženýrství v ČR. Součuásti informace o asociaci, stanovy, program, semináře. Vystaven je Bulletin vycházející 3x ročně, výběrově zveřejněny plné texty.

Publisher: Asociace strojních inženýrů ČR

1