Display: visual, text

AUC Geographica

karolinum.cz/en/journal/auc-geographica [current version]

Vědecký akademický časopis v angličtině zaměřený na širokou oblast geografie - ekologická geografie, regionální geografie, kartografie, geoinformatika apod. Časopis je dostupný od roku 2008.

Publisher: Univerzita Karlova

Český svaz geodetů a kartografů : ČSGK

csgk.fce.vutbr.cz [current version]

Informace o svazu, odborných akcích, profesním vzdělávání, publikacích a dalším. Součástí veřejné diskusní fórum a aktuality.

Publisher: Český svaz geodetů a kartografů

Geodetický a kartografický obzor

egako.eu [current version]

Recenzovaný odborný a vědecký časopis určený odborníkům v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí působících ve státní správě, ve výzkumu v pedagogickém a vzdělávacím procesu a v komerční sféře.

Publisher: Český úřad zeměměřický a katastrální; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Geografická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

geografie.natur.cuni.cz [current version]

Informace o sekci, studiu geografie, vědě a výzkumu, službách, katedrách, výzkumných záměrech, Geografické knihovně a Mapové sbírce.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce geografie

Kartografická společnost České republiky

www.czechmaps.cz [current version]

Stránky společnosti sdružující zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií. Součástí zpravodaj společnosti.

Publisher: Kartografická společnost ČR

Kartografie a geoinformatika : multimediální učebnice

www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie [current version]

Vysokoškolský výukový text komplexně zpracovávající tematiku kartografie a geoinformatiky. Součástí odkazy na stránky zabývající se danou problematikou.

Publisher: Masarykova univerzita. Geografický ústav

Komora geodetů a kartografů : KGK

www.kgk.cz [current version]

Informace o komoře, členech a zásadách hospodaření. Součástí aktuality.

Publisher: Komora geodetů a kartografů

Křovákovo zobrazení

krovak.webpark.cz [current version]

Odborné stránky o geodézii v České republice zaměřené na civilní geodetický systém S-JTSK a další oblasti zeměměřičství.

Publisher: Šíma, Petr

Licence: CC BY-NC-ND 3.0
1