Display: visual, text

AUC Geographica

karolinum.cz/en/journal/auc-geographica [current version]

Vědecký akademický časopis v angličtině zaměřený na širokou oblast geografie - ekologická geografie, regionální geografie, kartografie, geoinformatika apod. Časopis je dostupný od roku 2008.

Publisher: Univerzita Karlova

Česká demografická společnost

www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/ceska-demograficka-spolecnost/ [current version]

Stránky společnosti sídlící při Katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK. Informace o společnosti, jejích členech a odborných skupinách, součástí Zpravodaj ČDS a Acta Demographica.

Publisher: Česká demografická společnost

Popin Czech Republic

popin.natur.cuni.cz [current version]

Informace z oblasti demografie týkající se České republiky

Publisher: Univerzita Karlova

1