Zobrazení: vizuální, textové

Amnesty International ČR

www.amnesty.cz [aktuální verze]

Informace o Amnesty International v České republice, která dohlíží na dodržování lidských práv ve světě, a jejich současných projektech a kampaní

Vydavatel: Amnesty International ČR

Asociace průvodců v problematice rizikového chování

restrikce.cz [aktuální verze]

Cílem asociace je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby. Stránky obsahují informace o společnosti a měsíčně vydávaný informační bulletin Skok

Vydavatel: Asociace průvodců v problematice rizikového chování

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

www.iips.cz/cs/lidska-prava/bulletin-centra/ [aktuální verze]

Bulletin Centra přidruženému k Mezinárodnímu politologického ústavu Masarykovy univerzity. Časopis je rozdělen do čtyř tématických okruhů: mezinárodní trestní soudnictví, evropský systém ochrany lidských práv, zahraniční politika a lidská práva, česká politika a lidská práva

Vydavatel: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav

Centrum pro lidská práva a demokratizaci

www.centrumlidskaprava.cz [aktuální verze]

Stránky nezávislé akademické instituce, která sleduje lidská práva v Česku i zahraničí z odborného sociálněvědního a mezinárodněprávního pohledu. Obsahuje informace o lidských právech, pořádaných konferencích,součástí fulltextový měsíčník Bulletin.

Vydavatel: Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Dialog

humanisti.cz [aktuální verze]

Jedná se o stránky Humanistického centra Dialog, jehož cílem je podpora a šíření humanistických myšlenek, ochrana lidských práv a rozvoj občanské společnosti různými formami kulturních a společenských činností. Zdroj zaroveň obsahuje informace o adopcích afrických dětí jako největší aktivitě centra.

Vydavatel: Humanistické centrum Dialog

Digitální svobody : kontrola pod kontrolou

digitalnisvobody.cz [aktuální verze]

Program organizace Iuridicum Remedium, ve kterém hájí svobody a práva jednotlivců na území digitálního světa.

Vydavatel: Iuridicum Remedium

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

EkoBrána

ekobrana.cz/ [aktuální verze]

Webové stránky informují o probíhajících záměrech a koncepcích v Brně a na Jižní Moravě, které mohou mít vliv na životní prostředí

Vydavatel: NESEHNUTÍ Brno

Liga lidských práv

www.llp.cz [aktuální verze]

Informace nevládní organizaci, jejímž cílem je ochrana lidských práv v rozsahu, ve kterém tato práva garantuje Listina základních práv a svobod a závazné mezinárodní smlouvy. Systémová doporučení pro řešení problematiky dodržování lidských práv, konference a semináře, služby pro veřejnost

Vydavatel: Liga lidských práv

Namasté Nepál

namastenepal.cz [aktuální verze]

Stránky o Nepálu a aktivitách spojených s humanitární, vzdělávací a kulturní podporou lidí v Nepálu. Součástí jsou informace o občanském sdružení Namasté Nepál jeho stanovy, členové, forma pomoci

Vydavatel: Namasté Nepál

Pro bono aliance

probonoaliance.cz [aktuální verze]

Stránky sdružení, které se zasazuje o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí. Informace o sdružení, popis jednotlivých projektů, aktuality a další aktivity. Součástí je fotogalerie z vybraných organizovaných událostí.

Vydavatel: Pro bono aliance

Slovo 21

www.slovo21.cz [aktuální verze]

Stránky neziskové organizace mezi jejíž hlavní aktivity patří boj proti rasismu, ochrana lidských práv, vytváření tolerance vůči minoritám, zejména Romům a budování multikulturní společnosti.

Vydavatel: Občanské sdružení Slovo 21

Tibinfo : informační systém o Tibetu

tibinfo.cz [aktuální verze]

Stránky přinášejí informace o Tibetu - historie, kultura, náboženství, politická situace aj.

Vydavatel: Spolek Lungta

1 2