Zobrazení: vizuální, textové

Česká národopisná společnost

narodopisnaspolecnost.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, členství, stanovách, historii. Součástí jsou obsahy Národopisného věstníku od r. 2004, seznam národopisné literatury.

Vydavatel: Česká národopisná společnost

Etnologický ústav : Akademie věd České republiky, v. v. i.

eu.avcr.cz [aktuální verze]

Stránky vědeckého pracoviště zaměřeného na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie, etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Informace o ústavu, pracovištích, knihovnách, publikacích, zvukové záznamy, fotogalerie.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

František Bartoš (1837-1906) : pedagog, jazykovědec, etnograf

frantisekbartos.cz [aktuální verze]

Webové stránky, jejichž cílem je uchování a zpřístupnění díla významného moravského pedagoga, jazykovědce a etnografa.

Vydavatel: Krajská knihovna Františka Bartoše

Historická demografie

historickademografie.avcr.cz [aktuální verze]

Vědecký recenzovaný časopis z oboru historické demografie, historické sociologie, paleodemografie, historické statistiky, etnografie a historické antropologie vážící se k dějinám obyvatelstva, rodiny a migrací, a to v češtině, slovenštině a angličtině.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Namasté Nepál

namastenepal.cz [aktuální verze]

Stránky o Nepálu a aktivitách spojených s humanitární, vzdělávací a kulturní podporou lidí v Nepálu. Součástí jsou informace o občanském sdružení Namasté Nepál jeho stanovy, členové, forma pomoci

Vydavatel: Namasté Nepál

Národopisná revue

revue.nulk.cz [aktuální verze]

Odborný etnologický recenzovaným časopis tematicky zaměřený na oblast tradiční kultury, folklorismu a výzkumům současné společnosti. Plné texty do roku 2010.

Vydavatel: Národní ústav lidové kultury

Slovácké muzeum

www.slovackemuzeum.cz [aktuální verze]

Stránky regionálního muzea, které se zaměřuje na etnografii, archeologii, výtvarné umění a historii Slovácka. Informují o objektech a expozicích, výstavách a aktivitách muzea.

Vydavatel: Slovácké muzeum

1