Zobrazení: vizuální, textové

Asociace průvodců v problematice rizikového chování

restrikce.cz [aktuální verze]

Cílem asociace je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby. Stránky obsahují informace o společnosti a měsíčně vydávaný informační bulletin Skok

Vydavatel: Asociace průvodců v problematice rizikového chování

1