Zobrazení: vizuální, textové

Asociace manželských a rodinných poradců ČR, o.s.

amrp.cz [aktuální verze]

Stránky Asociace manželských a rodinných poradců ČR, jejímž cílem je udržovat a zvyšovat profesní kompetence psychologů a sociálních pracovníků

Vydavatel: Asociace manželských a rodinných poradců

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

apsscr.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují informace o společnosti, projektech, dalším vzdělávání sociálních pracovníků a konferencích

Vydavatel: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace průvodců v problematice rizikového chování

restrikce.cz [aktuální verze]

Cílem asociace je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby. Stránky obsahují informace o společnosti a měsíčně vydávaný informační bulletin Skok

Vydavatel: Asociace průvodců v problematice rizikového chování

Bezdomovci

bezdomovci.estranky.cz [aktuální verze]

Web zabývající se problematikou bezdomovectví, sociální prevence a pomoci lidem v nouzi. Odborné příspěvky, příběhy lidí, zpravodajství o sociální problematice

Vydavatel: Vokoun, Tomáš

Česká maltézská pomoc Suverenního řádu Maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, obecně prospěšná společnost

www.cmpcb.cz [aktuální verze]

Informace o středisku České maltézské pomoci v Českých Budějovicích. Přehled poskytovaných služeb a akcí, součástí fotogalerie.

Vydavatel: Česká maltézská pomoc. Středisko České Budějovice

Česká unie neslyšících

cun.cz [aktuální verze]

Organizace prosazující práva, zájmy a potřeby osob se sluchovým postižením. Součástí zdroje organizační struktura, výroční zprávy, historie, odkazy na oblastní organizace.

Vydavatel: Česká unie neslyšících

Fórum sociální práce

forumsocialniprace.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Fórum sociální práce je recenzovaný neimpaktovaný časopis, který se zaměřuje na teorii a praxi sociální práce, sociální politiky a příbuzných disciplín.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Klíč - centrum sociálních služeb

www.klic-css.cz [aktuální verze]

Informace o sociální práci se zdravotně postiženými v centru sociálních služeb Klíč

Vydavatel: Klíč - centrum sociálních služeb

Maltézská pomoc : obecně prospěšná společnost

www.maltezskapomoc.cz [aktuální verze]

Informace o charitativní a humanitární organizaci působící v České republice, její organizaci, činnosti a regionálních centrech.

Vydavatel: Maltézská pomoc

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

nrzp.cz [aktuální verze]

Informace o sdružení, projektech, činnosti a aktuálním dění. Součástí časopis Mosty, noviny Skok do reality a publikace 10 let NRZP ČR.

Vydavatel: Národní rada zdravotně postižených ČR

Quip

www.kvalitavpraxi.cz [aktuální verze]

Stránky vzdělávací agentury poskytující poradenství v oblasti sociálních služeb. Snahou je posílení nebo udržení sociálního začlenění znevýhodněných lidí a naplňování jejich lidských práv. Součástí provozní informace, informace o projektech, kurzech.

Vydavatel: Quip

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR : SONS ČR

www.sons.cz [aktuální verze]

Praktické podpůrné informace pro život nevidomých i vhled do problematiky zrakového postižení

Vydavatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

1 2